فسیل ها و مراحل تشکیل انها | بیگول
 • خدمات ما
 • 0

  فسیل ها و مراحل تشکیل انها

  مقدمه فسیل ها و مراحل تشکیل انها

  در هنگام مسافرت ویا رفتن به طبیعت و با کمی دقت در محیط اطراف خود ممکن است با این اشکال گوناگون و سنگی و غیر سنگی متفاوت روبرو شویم. که اثار و بقایایه جانداران برروی انها مذکور شده است.

  فسیل:

  از میلیون ها سال قبل بخش های وسیعی از سطح زمین را اب بوشانده بود.و جانداران ابزیه فراوانی در ان زندگی میکردند.فرسایش سطح خشکی ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته نشین شدن انها به صورت لایه لایه باعث تشکیل رسوبات میشود.هم زمان با رسوب گذاریه این لایه ها اجساد موجوداتی که در ان مکان زندگی میکنند. در داخل رسوبات مذکور دفن میشوند.با گذشت زمان رسوبات و موجودات مدفون در داخل انها به سنگ های رسوبی تبدیل میشوند.داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگ های رسوبی باعث اهمیت کاربرد انها در مطالعه تاریخچه زمین شده است.بخش وسیعی از سطح زمین را سنگ های رسوبی بوشانده است.

  فسیل ها اثار و بقایایه جانداران قدیمی هستند که دربین مواد رسوبات و سنگ های رسوبی بوسته زمین وجود دارند. فسیل شناسان از انها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده میکنند.

   

  شرایط لازم برای تشکیل فسیل:

  مطالعه فسیل ها نشان میدهد جاندارانی که دارای قسمت های سخت بدن مانند استخوان و دندان و صدف ها یا بوسته اهکی و سیلیسی هستند. نسبت به جاندارانی که فاقد قسمت های سخت بدن هستند بیشتر به فسیل تبدیل میشوند.افزون براین دور ماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری نیز در تشکیل فسیل اهمیت زیادی دارد. یعنی برای فسیل شدن جانداران باید انها در محلی قرار گیرند که تحت تاثیر عواملی همچون اکسیژن هوا و اب و گرما و باکتری ها و موجودات زنده دیگر قرار نگیرند.مسلما شرایط فسیل شدن برای همه ی جاندارانی که در گذشته می زیستند فراهم نبوده است.به همین دلیل اجساد تعداد کمی از انها به فسیل تبدیل شده است. و بقیه قبل از فسیل شدن توسط عوامل تجزیه کننده از بین رفته اند.

   

  محل های مناسب برای تشکیل فسیل:

  شرایط لازم برای تشکیل فسیل ها در همه ی محیط ها وجود ندارد.این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های خشکی بوده است.به همین دلیل بیشتر فسیل ها در اقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند. 

  اما برخی از فسیل ها در محیط های غیر دریایی مانند یخچال های طبیعی خاکستر های اتشفشان و صمغ گیاه و مواد نفتی و دریاچه ها و مرداب ها و باتلاق ها و معادن نمک تشکیل شده اند.

  #برچسب
  لینک مطلب: https://bigol.ir/?p=8005
  برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
  پشتیبانی