حافظه و فراموشی | بیگول
 • خدمات ما
 • 0

  حافظه و فراموشی

  حافظه

  حافظه از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از؛ رمزگردانی، اندوزش و بازیابی.

  رمزگردانی به معنای گردآوری و کدگذاری روی اطلاعات و داده ها می باشد. اندوزش به معنای ذخیره سازی اطلاعات و دردهای بدست آمده است و بازیابی به معنای به خاطر آوردن اطلاعات و داده است.

  گروه بندی انواع حافظه

  به طور کلی حافظه از نظر مدت زمان نگهداری و ذخیره اطلاعات به ۳ دسته حافظه حسی، کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. حافظه حسی: حافظه ای است که در آن دادها برای مدت زمان کوتاهی نگهداری می شوند.

  حافظه کوتاه مدت: حافظه ای است که در آن دادها برای مدت زمان بیشتری نسبت به حافظه حسی نگهداری می شوند. حافظه بلند مدت: حافظه ای است که در آن دادها برای مدت زمان طولانی از یک ساعت تا آخر عمر نگهداری می شوند. حافظه از نظر اطلاعاتی که در آن ذخیره می شود به دو نوع رویدادی و معنایی تقسیم می شود. در حافظه رویدادی تمامی خاطرات و رویدادها نگهداری می شوند و در حافظه معنایی اطلاعات و دانش عمومی ذخیره می شوند.

  فراموشی

  فراموشی یا حذف کردن یکی از رایج ترین خطاهای حافظه می باشد که در این نوع خطا افراد نمی توانند بخشی از اطلاعات و دردهای را بازیابی کرده یا به خاطر بیاورند و به همین دلیل شروع به ایجاد اطلاعات کاذب می کنند.

  فراموشی بیشتر در میان کهن سالان رایج است که یکی از دلایل آن خطای در انجام رمزگردانی دادها می باشد. به عبارتی فرد در رویارویی با یک موقعیت با پدیده به هر دلیلی به خوبی آنرا کدگذاری نکرده است. یکی دیگر از دلایل فراموشی تداخل اطلاعات است که می تواند باعث حذف یک سری از اطلاعات د حافظه شود. عوامل محیطی همچون خشم، استرس، اضطراب و فشار های روحی و روانی هم در ایجاد فراموشی تاثیر گذار هستند البته از نقش داروهای شیمیایی به خصوص آرام بخش ها به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر فراموشی نمی توان چشم پوشی کرد.

  تکنیک های تقویت حافظه

  تکنیک هایی و راهکارهایی برای تقویت حافظه وجود دارند که تا حدودی می توانند از فراموشی جلوگیری کنند. این راهکارها عبارتند از؛ تغذیه مناسب: برخی از مواد غذایی در تقویت حافظه و بهبود عملکرد آن موثر هستند مثل گردو، کنجد و کندر

  گوش دادن به موسیقی های آرام: گوش دادن به این موسیقی ها باعث افزایش تمرکز و تداعی خاطرات و رویدادها می شود که برای جلوگیری از فراموشی راهکار مناسبی است.

  مشاهده فیلم های علمی و تخیلی: با مشاهده چنین فیلم هایی ذهن شما درگیر می شود و فیلم را پردازش می کند تا سیر داستانی، واقعیات و اتفاقات آنرا بررسی و تحلیل کند. که این کار باعث بهبود عملکرد حافظه می شود.

  چشم خوانی: در این تکنیک شما بایستی یک صفحه از یک کتاب یا روزنامه را به صورت چشمی مطالعه کنید سپس آنرا کنار گذاشته و بعد از ۵ دقیقه هرچه را که فهمیده اید برای خودتان بازگو کنید. این کار باعث تقویت عملکرد حافظه می شود.

  تصویرسازی ذهنی: در این تکنیک شما باید برای چند دقیقه به مطالب شنیداری مانند رادیو گوش دهید و چیزهایی را که می شنوید در ذهنتان به تصویر تبدیل کنید و با آنها برای خود یک ماجرا ایجاد کنید. به عبارتی باید داده های شنیداری را به داده های دیداری تبدیل کنید.

  لینک مطلب: https://bigol.ir/?p=10427
  برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
  پشتیبانی